divendres, 14 de març de 2008

Ja ha finalitzat l'escrutini

Dons sí, a les 10:30 del matí ha finalitzat l'escrutini. Després de sessions maratonianes a les que s'havia d'afegir la tensió existent entre els tres que se'l disputaven, el 31è escó s'ha quedat en mans del PP. Finalment a CiU li han faltat 886 vots i a IC 1.149.

A les 19:30h ens han donat l'Acta de l'escrutini. El resultat final, a l'espera de si es produeixen al•legacions, ha estat el següent:
PSC- 1.309.059 - 46,77% - 16 Diputats
CiU- 547.973 - 19,58% - 6 Diputats
PP - 470.450 - 16,81% - 6 Diputats
ERC- 184.565 - 6,59% - 2 Diputats
ICV- 155.658 - 5,56% - 1 Diputat

D'aquest escrutini seguim traient conclusions, tant referent als impresos com als procediments que s'hi fan servir.

A l'escrutini del CERA, el que fa la Junta Electoral, es van donar com a nuls el 8% dels vots al Senat. En el 70% dels casos eren paperetes a les que s'havien retallat, i introduït en el sobre, els candidats/es als que es votava. En els altres casos perquè s'havien assenyalat més dels tres permesos.
Aquest 8% de Barcelona, que caldrà comparar amb els escrutinis de Girona, Lleida i Tarragona, avalen la necessitat de canviar aquesta papereta. Caldrà establir un imprès més clar, que no porti a confusió com l'actual.
La del Senat és l'única elecció de llista oberta. L'única en la que es poden votar candidats/es de diferents opcions polítiques. Però fixeu-vos que qui guanya al Congrés es du la majoria al Senat. Fixeu-vos també la relació entre els vots al Congrés i els vots que treu el primer dels candidats al Senat. La comparació no necessita comentaris, que cadascú en tregui els seus. És el mateix que succeeix quan es comparen els vots obtinguts pels tres candidats. Fixeu-vos que sempre és el primer de la candidatura qui treu mes vots.

A l'escrutini de les paperetes del Congrés hem vist, de primera ma, on ens portarà l'aplicació de la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre els vots que cal considerar nuls. A l'escrutini provisional, el que es va fer diumenge a les meses electorals, va haver un 0,5%, aproximadament, de vots nuls, a l'escrutini del CERA va ser de gairebé l'1%. El motiu majoritari d'anul•lació va ser que hi hagués una creu al costat d'algun dels candidats/tes, canviant el criteri que la mateixa Junta havia establert fa molts anys. No estic d'acord en que s'hagi fet aplicant les sentències del Tribunal Constitucional. Cal respectar, per damunt de tot, la voluntat de l'elector i el fet que hi hagi una creu, que de res val en una llista tancada i bloquejada, no ha de ser motiu suficient per a l'anulació del vot. Espero que aviat es torni a l'antic criteri. Imagineu-vos què pot succeir en unes eleccions municipals, les més "presidencialistes" que es fan, si s'aplica aquest principi.

Una altre conclusió, cal seguir insistint en la necessitat de tenir interventors/es ben formats/des a les meses electorals. La pèrdua de vots d'Iniciativa, per una dolenta redacció de les actes d'escrutini, els ha fet perdre el segon diputat. Podran reclamar o no, però és difícil, gairebé impossible, que els donin els vots perduts. Els/les apoderats/des són suficients per a recollir les actes de les meses, però només els/les Interventors/es que estiguin ben formats/des asseguren la seva correcta redacció. També cal que els Ajuntaments facin cursos de formació als membres de les meses electorals. Cal assegurar que entenen el contingut del llibre d’instruccions dels membres de les meses.

Hi ha altres conclusions, però primer vull parlar amb els representants de Girona, Lleida i Tarragona per veure si estic en un bon camí o estic equivocat.

Per dilluns us deixo el cas de la mesa Barcelona 2-168-U